Formare inovativă pentru digitalizarea VET

În contextul pandemiei de coronavirus, activitatea sectorului VET a fost grav perturbată, într-o măsură mai mare decât a altor sectoare educaționale (de exemplu, învățământul general), necesitatea de a îmbunătăți alfabetizarea digitală a tuturor părților interesate devenind mai evidentă ca niciodată.


Video-ul nostru!

BACKGROUND ȘI OBIECTIVE

Context

Potrivit unui sondaj realizat de CE în mai 2020, în 36 de țări, "majoritatea respondenților solicită sprijin pentru dezvoltarea de medii de simulare/realitate virtuală pentru conținuturi de învățare specifice EFP, în vederea formării competențelor sectoriale practice specifice" și "există puține cazuri de materiale online cu specific profesional".
INTRAVET își propune să sprijine profesioniștii VET să creeze și să adapteze propriile materiale de formare interactive specifice, abordând în mod direct competențele digitale ale acestora. De asemenea, promovează dezvoltarea strategică a digitalizării pentru furnizorii de educație și formare profesională și pentru companiile implicate în formarea elevilor IPT.Instituții VET

INTRAVET își propune să sporească abilitatea organizațiilor participante de a răspunde nevoilor de formare ale grupurilor țintă și de a le oferi gratuit resurse de învățare specifice VET.

Profesioniști VET

Sprijinirea profesioniștilor din domeniul EFP pentru a-și dezvolta competențele digitale, în special în ceea ce privește crearea de conținut, furnizarea de formare de înaltă calitate și asigurarea participării la învățare.

Elevi VET

Experiențe și resurse digitale de învățare mai bune pentru elevii din învățământul profesional și tehnic.

Partenerii INTRAVET 

Proiectul reunește 6 parteneri din 4 țări (Belgia, Italia, Polonia, România), care activează în domeniul EFP: 3 ONG-uri, 2 IMM-uri, 1 furnizor de formare profesională.

 Asociatia pentru dezvoltare durabilă in educatie, România (Coordonator)
 IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Friuli Venezia Giulia, Italia
Institut de Haute Formation aux Politiques Communautaires IHF, Belgia
Fundacja Circle, Polonia
Italian Development Partners, Italia
Malgrande Solutions, România 

ADDE

Rezultatele Proiectului

• O mai bună conștientizare în rândul furnizorilor de EFP, al companiilor și al altor actori relevanți cu privire la importanța măsurilor de digitalizare a EFP și la complementaritatea acestora cu dezvoltarea strategică și formarea personalului
• Experiențe digitale de predare și învățare de înaltă calitate pentru elevii și personalul VET, precum și o eficiență financiară sporită
• O mai bună asumare a digitalizării în cadrul instituțiilor VET și mai mulți profesioniști VET implicați în procesul de digitalizare
• Utilizarea mai eficientă a instrumentelor și oportunităților europene deja existente
• O abordare integrată a activităților internaționale, a dezvoltării strategice și a formării personalului

R1 Toolkit pentru pregătirea digitală VET
și Rețeaua/comunitatea online INTRAVET

Platformă electronică interactivă adresată
profesioniștilor (profesori, formatori, tutori) care urmăresc dezvoltarea cooperării internaționale, a competențelor digitale și practice, furnizorilor de EFP (școli, centre de formare), elevi IPT, companii care se ocupă de cursanți/ucenici IPT, alte organizații active în domeniul EFP. 

R2 – Training competențe digitale pentru profesori și formatori VET

Acest curs urmărește să umple golul de competențe digitale prin implicarea directă a profesorilor de discipline tehnice și prin furnizarea de cunoștințe, exemple și bune practici.


30

Parteneri asociați – membri ai comunității INTRAVET

120

Profesioniști în domeniul VET participanți la activități de formare, din care 30 de manageri de instituții VET.

200

Elevi VET implicați în testarea pilot

1000

Utilizatori Platformă

TIMELINE

ȘTIRI INTRAVET

INTRAVET

Ianuarie 2022

Demararea Proiectului INTRAVET 

Proiectul INTRAVET a început la 1 ianuarie 2022 și se va încheia la 31 decembrie 2023.

INTRAVET este adaptat la nevoile specifice ale grupurilor țintă selectate:
1. Managerii VET, care doresc să-și îmbunătățească competențele în dezvoltarea strategică și capacitatea de a sprijini personalul și cursanții.
2. Profesori/formatori/instructori VET, interesați să își îmbunătățească abilitatea de a oferi cursuri de înaltă calitate în format digital.
3. Furnizorii/școlile VET, care trebuie să își îmbunătățească capacitatea de a oferi cursuri de formare mai bune și de a minimiza impactul negativ al restricțiilor


Februarie 2022

Online Kick-off Meeting

În data de 28 Februarie 2022, partenerii s-au reunit în cadrul primei întâlniri transnaționale de proiect, care a avut loc in format online.


Aprilie 2022

Progresul INTRAVET: lansarea platformei 

11 April 2022

Astăzi, partenerii INTRAVET s-au reunit pentru a discuta despre progresele înregistrate în implementarea proiectului. Malgrade Solutions a prezentat consorțiului stadiul implementării platformei INTRAVET, în timp ce coordonatorul de proiect a propus distribuirea sarcinilor și subiectelor, prima activitate din cadrul rezultatului 1 al proiectului (Setul de instrumente digitale pentru pregătirea VET).

INTRAVET își propune să sprijine profesorii de discipline tehnice să își dezvolte și să își adapteze materialele de formare, concentrându-se pe competențele digitale ale acestora, care nu sunt încă adecvate.

INTRAVET dezvoltă conținuturi de formare inovatoare care sprijină furnizorii de VET să își consolideze capacitatea de a răspunde provocărilor legate de digitalizare, prin dezvoltarea competențelor lor legate de dezvoltarea digitală strategică.

INTRAVET este un proiect cofinanțat de Programul Erasmus+ al Comisiei Europene, Acțiunea cheie 2, Parteneriate strategice pentru educație și formare profesională și implică 6 parteneri din 4 țări (România, Belgia, Italia și Polonia).


Noiembrie 2022

A doua întâlnire transnațională INTRAVET 

Pe data de 15 Noiembrie 2022, partenerii INTRAVET au avut oportunitatea să se întâlnească pentru prima dată față în față, în cadrul celei de-a doua întâlniri transnaționale, găzduită de IHF.

promo

Decembrie 2022

Materiale promoționale INTRAVET 

Partenerii INTRAVET au creat un set de materiale de promoționale pentru a fi utilizate în cadrul activităților de diseminare. Acestea sunt disponibile pentru download în lb. engleză și limbile proiectului:

Broșură EN
Broșură RO
Postere  EN 

Intravet

Septembrie 2023

Partenerii s-au reunit la București pentru întâlnirea finală de proiect

Întâlnirea a avut loc pe data de 27 Septembrie, și a fost găzduită de coordonatorul proiectului. În cadrul reuniunii, partenerii au discutat despre ultimii pași către finalizarea proiectului, evaluare, impact și sustenabilitate.

Informații

Contact

Asociatia pentru Dezvoltare Durabila in Educatie 
ADDE

București, România

Scrieți-ne un mesaj

„Conţinutul prezentului website reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care va fi folosit conţinutul informaţiei.”

logo

 2022 INTRAVET Project  2021-1-RO01-KA220-VET-000025260