Innowacyjne szkolenie dla gotowości cyfrowej VET

W kontekście pandemii koronawirusa działalność sektora VET została poważnie zakłócona, nawet gorzej niż w innych sektorach edukacji (np. edukacji ogólnej), a potrzeba poprawy kompetencji cyfrowych wszystkich interesariuszy stała się bardziej oczywista niż kiedykolwiek.

KONTEKST I CELE

KONTEKST

Według ankiety przeprowadzonej przez KE w maju 2020 r. w 36 krajach „większość respondentów apeluje o wsparcie w tworzeniu środowisk symulacyjnych/rzeczywistości wirtualnej dla konkretnych treści kształcenia i szkolenia zawodowego w celu szkolenia konkretnych praktycznych umiejętności sektorowych” oraz „istnieje niewiele przypadków internetowej konkretny materiał”.
INTRAVET ma na celu wspieranie specjalistów VET w tworzeniu i dostosowywaniu własnych interaktywnych materiałów szkoleniowych dotyczących VET poprzez bezpośrednie zajęcie się ich kompetencjami cyfrowymi. Promuje również strategiczny rozwój cyfryzacji dla dostawców VET i firm zaangażowanych w szkolenie uczniów VET.


Dostawcy VET

INTRAVET ma na celu zwiększenie zdolności organizacji uczestniczących dla zaspokojenia potrzeb szkoleniowych ich grup docelowych i zapewnienie im bezpłatnych zasobów edukacyjnych dotyczących kształcenia i szkolenia zawodowego.

Specjaliści VET

Wspieranie specjalistów VET w rozwijaniu ich kompetencji cyfrowych, zwłaszcza w zakresie tworzenia treści, dostarczania wysokiej jakości i zapewniania zaangażowania w naukę

Studenci VET

Lepsze cyfrowe doświadczenia i zasoby edukacyjne dla uczniów szkół zawodowych

Partnerzy INTRAVET

Projekt skupia 6 partnerów z 4 krajów (Belgia, Włochy, Polska, Rumunia) aktywnych w dziedzinie VET i szkolenia specjalistów VET: 3 organizacje pozarządowe, 2 MŚP, 1 organizator VET.

Asociatia pentru dezvoltare durabila in educatie, Rumunia ( Partner prowadzący )
IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Friuli Venezia Giulia, Włochy
Institut de Haute Formation aux Politiques Communautaires IHF, Belgia
Fundacja Circle, Polska
Italian Development Partners, Włochy
Malgrande Solutions, Rumunia 

ADDE

Wyniki projektu


• Większa świadomość wśród organizatorów kształcenia i szkolenia zawodowego, firm i innych odpowiednich podmiotów na temat znaczenia środków cyfryzacji kształcenia i szkolenia zawodowego oraz ich komplementarności z rozwojem strategicznym i szkoleniem personelu.
• Wysokiej jakości cyfrowe nauczanie i uczenie się dla uczniów i kadry VET, wraz ze zwiększoną efektywnością finansową.
•Większa odpowiedzialność za cyfryzację w instytucjach kształcenia i szkolenia zawodowego oraz większa liczba specjalistów w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego zaangażowanych w proces cyfryzacji.
• Bardziej efektywne wykorzystanie już istniejących europejskich narzędzi i możliwości.
• Bardziej zintegrowane podejście do działań międzynarodowych, rozwoju strategicznego i szkolenia personelu.

R1 Zestaw narzędzi gotowości cyfrowej VET
oraz sieć /społeczność internetowa INTRAVET

Interaktywna e-platforma skierowana do
profesjonalistów (nauczyciele, trenerzy, tutorzy) dążących do rozwoju ich umiejętności w zakresie umiędzynarodowienia, umiejętności cyfrowych i praktycznych; dostawcy kształcenia i szkolenia zawodowego (szkoły,
centra szkoleniowe); studenci VET, firmy zajmujące się studentami/praktykantami VET, inne organizacje działające w obszarze VET. 

R2 — Szkolenie z zakresu kompetencji cyfrowych dla nauczycieli i trenerów kształcenia i szkolenia zawodowego

Ten kurs ma na celu wypełnienie luki w umiejętnościach cyfrowych poprzez bezpośrednie zaangażowanie nauczycieli przedmiotów technicznych i dostarczenie im wiedzy, przykładów i najlepszych praktyk


30

Stowarzyszonych Partnerów VET - Członków Społeczności INTRAVET

120

Przeszkolonych specjalistów VET, z czego 30 kierowników organizacji VET

200

Studentów VET zaangażowanych w testy pilotażowe

1000

Użytkowników platformy

CZAS REALIZACJI PROJEKTU

WIADOMOŚCI INTRAVET 

INTRAVET

Jan 2022

INTRAVET Project Started

The INTRAVET Project has started on the 1st of January 2022 and its end is on 31st December 2023.

INTRAVET is tailored to the specific needs of selected target groups:
1. VET managers, who need to improve their competences in strategic development and ability to support staff and learners
2. VET teachers/trainers/instructors, who need to improve their ability to deliver high quality classes in online format
3. VET providers/schools, which need to improve their capacity to offer better trainings and minimize the negative impact of the restrictions 

Feb 2022

Online Kick-off Meeting

On February 28th, INTRAVET Partners met online for the kick-off meeting. 

Work on the 1st Project Result - VET Digital Readiness Toolkit has started!

April 2022

Progress in INTRAVET project: working on the platform and distribution of tasks/topic

11 April 2022

Today the INTRAVET partners gathered to discuss the progress on the project implementation. Malgrade Solutions presented to the consortium the status of implementation of the INTRAVET platform, while the project coordinator proposed the distribution of tasks and topics, the first activity of the Project Result 1 (VET Digital Readiness Toolkit).
INTRAVET aims to support teachers of technical disciplines to develop and adapt their training materials, focusing on their digital competencies, which are still not adequate.
INTRAVET develops innovative training content support VET providers build their capacity to respond to digitalization related challenges, by developing their competences related to strategic digital development.
INTRAVET is a project co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Commission, Key Action 2, Strategic Partnerships for Vocational Education and Training and involves 6 Partners from 4 countries (Romania, Belgium, Italy, and Poland).

Informacje kontaktowe

Masz jakieś pytanie? Skontaktuj się z nami

Asociatia pentru Dezvoltare Durabila in Educatie 
ADDE

Bucharest, Romania

Skontaktuj się z nami

„Wsparcie Komisji Europejskiej dla tworzenia tej strony internetowej nie stanowi poparcia dla treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Narodowa Agencja i Komisja nie mogą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych”

Funded EC

 2022 INTRAVET Project  2021-1-RO01-KA220-VET-000025260